Over Yoreem

Visie

Visie

We ondersteunen projecten alleen als we er vertrouwen in hebben. En we hebben er pas vertrouwen in als projecten goed zijn doordacht en bijdragen aan de integrale, duurzame ontwikkeling van het betreffende gebied. Ze moeten perspectief bieden op een menswaardig bestaan. De economische ontwikkeling is van belang, maar die krijgt pas kans als er ook aandacht is voor onderwijs, een goede infrastructuur en gezondheidsvoorzieningen die ook financieel voor iedereen bereikbaar zijn.

De samenhang die we voor ogen hebben kan bewerkstelligd worden binnen een Yoreem-project. Maar het komt ook voor dat we participeren in projecten van partnerorganisaties die actief zijn in de regio. Door samenwerking, het delen van kennis en ervaring en de inspanningen goed op elkaar af te stemmen, maken we gebruik van ieders deskundigheid en komen projecten op een goede en efficiënte manier tot stand.

Doel

Doel

Iedereen is gelijk. Maar niet iedereen krijgt dezelfde kansen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Yoreem wil daar iets aan doen en geeft mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug, zodat ze vervolgens op eigen kracht verder kunnen. Dat doen we door relaties aan te gaan met mensen in ontwikkelingslanden, zoals Kameroen en Peru. Samen met lokale gemeenschappen ondersteunen en begeleiden we kleinschalige projecten. Dit doen we o.a. door het verstrekken van geld en goederen. 

Organisatie

Organisatie

Yoreem kent de vorm van een stichting (Stichting Yoreem Foundation). Deze stichting is in 2006 opgericht en beschikt over een ANBI-goedkeuring. Dat betekent dat Yoreem door de Belastingdienst wordt erkend als een algemeen nut beogende instelling. Voor donateurs heeft dat als voordeel dat giften aan Yoreem (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn (zie verder onder Doneren).

Meer informatie over ANBI

Bestuur

Bestuur

Wim Wesselo– voorzitter a.i.

Daphne Hebing - secretaris

René Sueters - algemeen bestuurslid

 

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en krijgen geen kosten vergoed. Alle donaties aan Yoreem worden besteed aan de projecten die Yoreem ondersteunt

Beleidsplan 2019-2020

Beleidsplan 2019-2020

In ons beleidsplan 2019-2020  leest u over onze missie en visie, en op welke projecten wij ons richten.

Jaarverslagen

Jaarverslagen

In ons jaarverslag over 2018  kunt u lezen wat wij hebben gedaan en hoe onze balans is.

In ons jaarverslag over 2019  kunt u lezen wat wij hebben gedaan en hoe onze balans is.