Vroegere projecten

Centre Hélène project

Centre Hélène project

In Messaména in Oost-Kameroen heeft Yoreem van 2009 tot 2018 een school gesteund waar zo’n vijftien tot twintig meisjes tussen de veertien en achttien twee jaar les krijgen. De school is bedoeld voor meisjes die - om wat voor reden dan ook - dreigen geen aansluiting te vinden in de samenleving. Het doel is de meisjes in een veilige omgeving vaardigheden te leren en hun zelfbewustzijn en weerbaarheid te ontwikkelen. Yoreem heeft sinds 2009 de salarissen van de leerkrachten betaald. Daarnaast heeft Yoreem met een eenmalige gift de bouw van een keuken en een naaiatelier met daarnaast slaapverblijven mogelijk gemaakt.

De meisjes krijgen van maandag tot en met donderdag naailes van Jeanette, het hoofd van de school en de andere docenten. Op vrijdag wordt er gezamenlijk gekookt, gegeten en opgeruimd. Jeanette, die op een school in Yaoundé heeft gewerkt, heeft veel levenservaring. Tijdens de lessen (Frans en Engels) praat ze veel met de meisjes over zaken als gezondheid, hygiëne en seksualiteit. Er is zijn al diverse oud-leerlingen die dankzij hun opleiding een baan hebben of in het dorp een eigen naaiatelier zijn gestart.

Sociaal centrum

Naast de school is een moestuin aangelegd. De groenten en het fruit worden gebruikt bij de kooklessen. Een deel kan worden verkocht. Ook is er met hulp van Yoreem cacao en koffie geplant. Het duurt enkele jaren voordat hiervan een noemenswaardige opbrengst verwacht kan worden.

Het Centre Hélène heeft zich in Messaména steeds meer tot een sociaal centrum ontwikkeld. Sommige meisjes op school hebben kinderen. Oudere vrouwen uit de omgeving fungeren als oppas, in ruil voor een warme maaltijd. Dankzij een eenmalige gift van Yoreem kon er een generator worden aangeschaft, waardoor er nu verlichting is. Dat maakte het mogelijk om nu ook ’s avonds kook- en naailessen te geven, bedoeld voor vrouwen uit het dorp.  

Uitbreiding

Centre Hélène heeft zich de laatste jaren verder uitgebreid. Zo is er een naaiatelier achter de school gebouwd. In dat gebouw zijn ook slaapkamers gerealiseerd voor de meisjes die verder weg wonen. In het naaiatelier kunnen meisjes die van school komen hun eigen bedrijfje opzetten, waarbij ze indien nodig nog begeleiding vanuit de school krijgen.  In ruil geven deze meisjes weer les aan de eerstejaars leerlingen. Geprobeerd wordt om meisjes die de opleiding hebben afgerond als startkapitaal een naaimachine te geven. Het achterliggend doel is om de trek naar de stad tegen te gaan en economische activiteiten in het dorp te ontwikkelen.

 Drinkwatervoorziening

Op circa 150 meter van de school bevindt zich een waterbron waar voorheen de hele wijk ‘drinkwater’ haalde. In januari 2012 bezocht een vertegenwoordiger van het Waterschap Vallei & Eem samen met mensen van Yoreem het dorp Messaména. Hij constateerde dat de kwaliteit van het water goed is, maar dat de plaats waar het water aan de oppervlakte komt vervuild is. In 2012 heeft Yoreem met financiële steun van de Marthe van Rijswijk Foundation een goed verzorgde drinkwaterplaats gerealiseerd naast de school, waar de hele wijk gebruik van maakt. In januari 2013 hebben tijdens een bezoek aan Messaména twee ingenieurs van Royal HaskoningDHV de drinkwatervoorziening bezocht en beoordeeld. Na twee kleine aanpassingen die onmiddellijk konden worden uitgevoerd werd de installatie door hen goedgekeurd. De drinkwaterplaats zorgt er nu al jaren voor dat de hele wijk waarin de school is gelegen toegang heeft tot schoon drinkwater.  

Stopzetting bijdragen door Yoreem

In 2017 heeft de overheid van Kameroen Centre Hélène als officiële onderwijsinstelling erkend. Een erkenning waar Jeanette, de overige docenten en de leerlingen trots op mogen zijn. Omdat Centre Hélène door de erkenning recht heeft op overheidssteun, heeft Yoreem haar rol in de financiering van de school stopgezet.